Ние служиме како one-stop-shop за клиентите нудејќи комплетно бизнис советување. Нашиот правен, финансиски и технички тим работат заедно на најкомплексните проекти и задачи.

Нудиме сеопфатен пакет на услуги:

Правни мислења
Анализа на закони и прописи
Правна длабинска анализа
Дозволи во различни сектори и индустрии
Еколошки дозволи
Правно советување
Застапување пред министерства, општинска администрација, државни органи
Регистрација на компании во трговскиот регистар
Индустриска сопственост
Пристап до финансии
Финансирање на проекти и трговија
Советување за бизнис трансакции
Финансиско советување
Советување за странски инвестиции
Деловно советување
Управување со проекти
Административна поддршка
Човечки ресурси
Правна подршка на компании
ЕУ фондови